Nový termín pro zkoušky odborné způsobilosti – zbrojní průkaz

Vypisujeme další termín pro zkoušky odborné způsobilosti pro zbrojní průkaz na střelnici v Dubicku.

TERMÍN ZKOUŠEK 12. listopad 2016 od 9:00 hodin

Příprava bude probíhat dle počtu zájemců v soboty a čtvrtky. Termíny pro přípravu budou zveřejněny.