NOVÝ TERMÍN ZKOUŠEK – 25.11.2017

Pro zájemce o přípravu a složení zkoušky odborné způsobilosti jsme stanovili další termín zkoušky a to na SOBOTU 25.11.2017. Příprava bude probíhat mezi 20.10 – 20.11., s tím, že termíny budou stanoveny okolo 10.10.2017. Jako obvykle- I. část přípravy ( teorie, zákony, bezpečnost, nauka o zbraních, manipulace…) bude probíhat v ÚTERKY a ČTVRTKY, střelby pak po dohodě. Většinou je možnost zvládnout střelby v sobotu i ve všední den, podle možností uchazečů.

Vzhledem k tomu, že stoupl zájem o ZP, hlaste se raději zavčas dopředu, ať se dá vše v pohodě rozplánovat k plné spokojenosti všech.

Ing. Martin Strouhal, 602 521 893