Bezpečnost

Image contain clipping pathKaždý uživatel střelnice je povinen se seznámit s provozním řádem střelnice a také ho dodržovat, uposlechnout pokyny správce střelnice a řídícího střelby.

Každý střelec musí dodržovat zásady bezpečné manipulace se zbraněmi a chovat se tak, aby neohrozil jiné střelce, okolí a ani sám sebe.

17989891-střelecV případě zranění či jiné akutní události je na střelnici lékárnička první pomoci vybavená dle dle předpisu číslo 493/2002 Sb, par. 7.

Střelci či osoby, které porušují  provozní řád, platnou legislativu, neuposlechnou příkazu správce střelnice či řídícího střelby, či se budou chovat tak, že by jejich chování mohlo ohrozit je či jiné osoby ( nebudou dodržovat zásady manipulace se zbraněmi), budou ze střelnice vykázány.

 

Napsat komentář

AVZO Dubicko