Provozní řád střelnice AVZO Dubicko

images (1)Všichni uživatelé střelnice se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM STŘELNICE, který vstoupil v platnost dne 29.9.2015 a byl ověřen znalcem v odvětví balistika Mgr. Václavem Bujokem dne 18.9.2015. Každý střelec se před zahájením střelby seznámí s provozním řádem, který je na střelnici veřejně přístupný.

Některá vybraná ustanovení PROVOZNÍHO ŘÁDU:

Řízení střelby: střelbu řídí přítomný správce s třelnice, nebo pověřená osoba- rozhodčí, trenér nebo instruktor.

Při příchodu na střelnici předloží vstupující, je li k tomu vyzván správcem střelnice nebo řídícím střelby doklady opravňující jej ke vstupu a užívání střelnice- platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kterou používá a čitelně se zapíše do knihy příchodu a odchodu a svým podpisem potvrdí, že se seznámil s provozním řádem střelnice.vysledky

Na střelnici se může provádět střelba z těchto zbraní a tímto střelivem:

Z krátkých zbraní – pistolí a revolverů všech typů a ráží s příslušnými náboji, dlouhých zbraní – malorážek s náboji ráže 22LR, brokových zbraní všech typů a ráží s příslušnými náboji s hromadnou i jednotnou střelou, samopalu vz.61, vz.58 ( i konverze) a ostatních typů samopalů s příslušnými náboji do ráže 9 mm, jednotlivými ranami a ze zbraní kategorie D

Střelba smí být prováděna jen ze stanovených střeleckých stanovišť do určených terčů tak, aby střely byly vždy pohlceny čelnou záchytnou stěnou. Při nedodržení tohoto ustanovení budou proti viníkům vyvozovány důsledky včetně trestního postihu.

Cvičné zaměřování a spuštění (sušení) je možno provádět jen se svolením řídícího střelby.

V době od vydání zahájení povelu střelby do povelu jejího ukončení , vybití zbraní a kontroly zbraní a jejich odložení nesmí nikdo vstoupit do prostoru terčů

Se všemi zbraněmi se musí zacházet vždy s největší opatrností. Mimo střelecká stanoviště se zbraně musí přenášet vždy nenabité a v bezpečném stavu. Zbraň je povoleno nabíjet jen na střeleckém stanovišti na povel řídícího střelby.

Za pořádek na jednotlivých stanovištích, dodržování pravidel pros střelbu, odpovídá především každý střelec, který v tomto smyslu odpovídá za své jednání.

Před odchodem ze střeleckého stanoviště musí střelec posbírat nábojnice  a po výzvě uklidit i terčový materiál.

Provozní doba střelnice: Střelnice je v provozu celoročně takto:

duben až říjen od 8:00 hodin do 19:00 hodin

listopad až březen od 8:00 do 17:00 hodin

Pozn.: tento výňatek z provozního řádu nenahrazuje vlastní provozní řád.

Napsat komentář

AVZO Dubicko