Branný oddíl

P1030180
První schůzka branného oddílu

BRANNÝ ODDÍL PRO MLÁDEŽ

V roce 2015 na počátku září vzniknul branný oddíl pod AVZEM Dubicko V současné době je v branném oddílu 34 dětí (ve věku 10-15let) a dalších 10 instruktorů (vedoucích) oddílu, kteří se plně věnují jak teorii, tak praxi ve výcviku dětí.

Děti učíme: První pomoc-jak a co dělat v krizových situacích – zástava masivního krvácení, jak pomocí klasických tak i improvizovaných prostředků, nepřímá masáž srdce, stabilizovaná poloha, protišoková opatření a další možnosti jak pomoci druhému v ohrožení života

Střelecká příprava a střelby- učíme děti bezpečnost a manipulaci se zbraní tak aby v případě nutnosti (nebo z jiných důvodů) byli schopni bezpečně zacházet se zbraní a střílet z nich. Pro výcvik používáme vzduchové pušky a pistole tak i malorážky. Postupem času chceme zařadit do výcviku i jiné druhy zbrání

Topografie-učíme děti orientaci v terénu jak pomoci buzoly tak i pomoci přírodních znaků bez technického vybavení

Přežití– učíme děti například rozdělávat oheň, jak a za jakých podmínek získat vodu atd.

Všechny tyto věci implementujeme do her, aby to děti bavilo. Převážnou část tréninku trávíme v přírodě tak, aby děti získali potřebnou praxi a návyky. Doufáme, že některé tyto potřebné znalosti děti v budoucnu nebudou muset zúročit, ale v dnešní době člověk nikdy neví, co se může stát a je lepší být připraven než zaskočen. Doba se mění a my musíme s ní, člověk by se měl umět postarat o sebe, své blízké a pomoci ostatním, kteří to potřebují.

Do budoucna plánujeme i podobný oddíl pro dospělé, protože jsou pozitivní ohlasy na to, co děláme.

Samozřejmě to není jednoduchá záležitost s ohledem na časovou vytíženost lidí, kteří se věnují dětem, které již dnes po krátkém fungování oddílu jsou mnohdy schopnější než někteří dospělí.

Branný oddíl se schází v prostorách střelnice Dubicko každý pátek v 15:45 hod., nástup a zahájení činnosti v 16:00 hodin

Kontaktní osoba: 

Roman Žilka, vedoucí branného oddílu, tel: 608 783 579

Instruktoři:

Roman Žilka, Tomáš Zabloudil, Milan Vybíral, Martin Žák

Přineste vždy s sebou:

Přineste si s sebou:

  • Čelovka
  • Píšťalka
  • Reflexní pásek
  • Sešit
  • Psací potřeby

Prosíme rodiče, aby v případě neúčasti své dítě mluvili telefonicky u Mirky Sloukové nejpozději do 15:00 hodin před schůzkou oddílu.

fotogalerie branného oddílu zde >>>             

P1030279

 

Napsat komentář

AVZO Dubicko